Skip to content

Hz. İsa Mesih (A.S.) ‘Hac’ yolculuğuna çıkar

  • by

Hac Suresi (22. Sure bize farklı zamanlarda farklı ayin ve törenlerin yapıldığını söyler. Ama belli bir et kurbanı değil, en önemli olan içimizdekidir.

Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu hâlde yalnız O’na teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!

Hac Suresi 22:34,37

Hacılar Zem Zem kuyusunun suyunu içmeye çalışırken su, Hac ayinlerinin ve törenlerinin önemli bir parçasıdır. Ama Mülk Suresi (67. Sure) bize önemli bir soru sorar;

De ki: “Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akar su getirir?”

Mülk Suresi 67:30

Hz. İsa Mesih (A.S.) bu soruya Musa’nın (A.S.) emrettiği bir Yahudi haccında ele almıştır. We take a look at this here through the lens of Hajj.

Hac, çok iyi bilinir. Daha az bilinen ise 3500 yıl önce Musa’nın (A.S.) Şeriat yasasının Yahudi inananların her yıl Yeruşalim’e (Kudüs) kutsal hac ziyaretleri yapmalarını gerektirdiğidir. Bir hac ziyareti, Çardaklar Bayramı (veya Sukkot) olarak adlandırıldı. Bu hacın bugünkü Hac ile pek çok benzerliği vardır. Örneğin, bu hac ziyaretlerinden her ikisi de takvimin belirli bir haftasındaydı, her ikisi de hayvanların kurban edilmesini içeriyordu, her ikisi de özel bir su almayı içeriyordu (zemzem gibi), her ikisi de dışarıda uyumayı ve her ikisi de yedi kez kutsal bir yapının etrafında yürümeyi içeriyordu. Çardak Bayramı Yahudiler için bir Hac gibiydi. Bugün Yahudiler hala Çardak Bayramı’nı kutluyorlar, ancak Yeruşalim’deki Tapınakları MS 70’te Romalılar tarafından yıkıldığı için bunu biraz farklı yapıyorlar

İncil, Hz. İsa Mesih’in (A.S.) haccını nasıl tamamladığını kaydeder. Olay bazı açıklamalar ile kaydedilmiştir.

İsa Çardak Bayramına Gidiyor
(Yuhanna 7)

Bundan sonra İsa Celile’de dolaşmaya başladı. Yahudi yetkililer O’nu öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye’de dolaşmak istemiyordu. Yahudiler’in Çardak Bayramı yaklaşmıştı. Bu nedenle İsa’nın kardeşleri O’na, “Buradan ayrıl, Yahudiye’ye git” dediler, “Öğrencilerin de yaptığın işleri görsünler. Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Mademki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster!” Kardeşleri bile O’na iman etmiyorlardı.

Yuhanna 7:1-5

İsa Mesih’in kardeşleri, peygambere inanmadıkları için alaycı davranıyorlardı. Ancak daha sonra, iki kardeşi Yakup ve Yahuda’nın Yeni Antlaşma’nın (İncil) bir parçası olan mektuplar (Yakup ve Yahuda (Jude) olarak adlandırılır) yazması nedeniyle fikirlerini değiştiren bir şey oldu. Onları ne değiştirdi? İsa Mesih’in dirilişi.

İsa onlara, “Benim zamanım daha gelmedi” dedi, “Oysa sizin için zaman hep uygundur. Dünya sizden nefret edemez, ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı.”

İsa bu sözleri söyleyip Celile’de kaldı.

     Ne var ki, kardeşleri bayramı kutlamaya gidince, kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil, gizlice gitti. Yahudi yetkililer O’nu bayram sırasında arıyor, “O nerede?” diye soruyorlardı. Kalabalık arasında O’nunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları, “İyi adamdır”, bazıları da, “Hayır, tam tersine, halkı saptırıyor” diyorlardı. Bununla birlikte yetkililerden korktukları için, hiç kimse O’ndan açıkça söz etmiyordu. Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı. Yahudiler şaşırdılar. “Bu adam hiç öğrenim görmediği halde, nasıl bu kadar bilgili olabilir?” dediler.

İsa onlara, “Benim öğretim benim değil, beni gönderenindir” diye karşılık verdi. “Eğer bir kimse Tanrı’nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı’dan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister, ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve O’nda haksızlık yoktur. Musa size Kutsal Yasa’yı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz Yasa’yı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz?” Kalabalık, “Cin çarpmış seni!” dedi. “Seni öldürmek isteyen kim?” İsa, “Ben bir mucize yaptım, hepiniz şaşkına döndünüz” diye yanıt verdi. “Musa size sünneti buyurduğu için –aslında bu, Musa’dan değil, atalarınızdan kalmadır– Şabat Günü birini sünnet edersiniz. Musa’nın Yasası bozulmasın diye Şabat Günü biri sünnet ediliyor da, Şabat Günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın, yargınız adil olsun.” Yeruşalimliler’in bazıları, “Öldürmek istedikleri adam bu değil mi?” diyorlardı. “Bakın, açıkça konuşuyor, O’na bir şey demiyorlar. Yoksa önderler O’nun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman O’nun nereden geldiğini kimse bilmeyecek.”

Yuhanna 7:6-27

O dönemde Yahudiler arasında tartışma, Hz. İsa’nın (A.S.) Mesih olup olmadığı idi. Bazı Yahudiler, Mesih’in geleceği yerin bilinemeyeceğine inanıyordu. Onun nereden geldiğini bildikleri için Mesih olamayacağını düşündüler. Peki Mesih’in kökeninin bilinmeyeceğine dair bu inancı nereden aldılar? Tevrat’tan mı? Peygamberlerin Yazılarından mı? Alakası yok! Peygamberler, Mesih’in nereden geleceğini açıkça belirtmişlerdi. Mika Peygamber (A.S.) MÖ 700 yılında şöyle yazmıştır;

Ama sen, ey Beytlehem Efrata,

Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde,

İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak.

Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.

Mika 5:2

Bu kehanet (daha fazla ayrıntı için burayabakın) yöneticinin (= Mesih Beytlehem’den geleceğini belirtmişti. Mesih’in doğumunda, doğumundan 700 yıl önce tahmin edildiği gibi gerçekten de Beytlehem’de doğduğunu gördük.

Mesih’in geldiği yerin bilinmeyeceğini söyleyen sadece zamanın dini geleneğiydi. Bir hata yaptılar çünkü peygamberlerin yazdıklarına göre değil, bunun yerine sokaktaki fikirlere, günlerinin fikirlerine, hatta din bilginlerinin fikirlerine göre yargıladılar. Aynı hatayı yapmaya cesaret edemeyiz.

Olay devam ediyor…

Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman O’nun nereden geldiğini kimse bilmeyecek.”

O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi: “Hem beni tanıyorsunuz, hem de nereden olduğumu biliyorsunuz! Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. O’nu siz tanımıyorsunuz. Ben O’nu tanırım. Çünkü ben O’ndanım, beni O gönderdi.”

Bunun üzerine O’nu yakalamak istediler, ama kimse O’na el sürmedi. Çünkü O’nun saati henüz gelmemişti. Halktan birçok kişi ise O’na iman etti. “Mesih gelince, bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak?” diyorlardı.

Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Başkâhinler ve Ferisiler O’nu yakalamak için görevliler gönderdiler.

İsa, “Kısa bir süre daha sizinleyim” dedi, “Sonra beni gönderene gideceğim. Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz.”

Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine, “Bu adam nereye gidecek de biz O’nu bulamayacağız?” dediler. “Yoksa Greklerarasında dağılmış olanlara gidip Grekler’e mi öğretecek? ‘Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz’ diyor. Ne demek istiyor?”

  Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’ ”

  Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti.

Yuhanna 7:27-39

Festivalin bu gününde Yahudiler, Yeruşalim’in güneyindeki özel bir kaynaktan su alıp, ‘su kapısından’ şehre girerler ve suyu tapınaktaki sunağa götürürlerdi. İsa Mesih (A.S.) bu kutsal su töreni sırasında daha önce de söylediği gibi ‘Yaşam Suyu’ olduğunu haykırdı. Bunu söylerken onlara peygamberlerin yazılarında bahsettiler, yüreklerimizde günaha sebep olan susuzluğu hatırlatıyordu.

Halktan bazıları bu sözleri işitince, “Gerçekten beklediğimiz peygamber budur” dediler.

Bazıları da, “Bu Mesih’tir” diyorlardı.

Başkaları ise, “Olamaz! Mesih Celile’den mi gelecek?” dediler. “Kutsal Yazı’da, ‘Mesih, Davut’un soyundan, Davut’un yaşadığı Beytlehem Kenti’nden gelecek’ denmemiş midir?”

Böylece İsa’dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. Bazıları O’nu yakalamak istedilerse de, kimse O’na el sürmedi.

Yuhanna 7:40-44

O zamanlar tıpkı bugün olduğu gibi insanlar İsa Mesih (A.S.) peygamber konusunda bölünmüştü. Yukarıda gördüğümüz gibi, peygamberler Mesih’in doğumunun Beytlehem’de (İsa’nın doğduğu yer) olacağını tahmin etmişlerdi.Peki ya Mesih Celile’den gelmediği sorusu? Yeşaya peygamber (A.S.) MÖ 700 yılında şöyle yazmıştı:

Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı’nın ötesinde, Deniz Yolu’nda, ulusların yaşadığı Celile’yi onurlandıracak.

Karanlıkta yürüyen halk

Büyük bir ışık görecek;

Ölümün gölgelediği diyarda

Yaşayanların üzerine ışık parlayacak.

Yeşaya 9:1-2

Peygamberler, Mesih’in öğretisine, İsa’nın gerçekten de öğretmeye başladığı ve mucizelerinin çoğunu yaptığı ‘Celile’de başlayacağını (bir ışık doğdu) tahmin etmişlerdi. Yine insanlar yanılıyordu çünkü peygamberleri dikkatlice incelememişlerdi ve bunun yerine sadece genel kabul görenlere inanıyorlardı.

Görevliler geri dönünce, başkâhinlerle Ferisiler, “Niçin O’nu getirmediniz?” diye sordular.

Görevliler, “Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır” karşılığını verdiler.

Ferisiler, “Yoksa siz de mi aldandınız?” dediler. “Önderlerden ya da Ferisiler’den O’na iman eden oldu mu hiç? Kutsal Yasa’yı bilmeyen bu halk lanetlidir.”

İçlerinden biri, daha önce İsa’ya gelen Nikodim, onlara şöyle dedi: “Yasamıza göre, bir adamı dinlemeden, ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu?”

Ona, “Yoksa sen de mi Celile’densin?” diye karşılık verdiler. “Araştır, bak, Celile’den peygamber çıkmaz.”

Yuhanna 7:45-52

Yeşaya aydınlanmanın ‘Celile’den geleceğini öngördüğü için Yasa uzmanları tamamen yanılıyorlardı.

Bu olaydan akla iki ders geliyor. Birincisi, dini faaliyetlerimizi büyük bir gayretle ama çok az bilgiyle yapmak çok kolaydır. Bu karar bizim için doğru mu?

Onlara ilişkin tanıklık ederim ki, Tanrı için gayretlidirler; ama bu bilinçli bir gayret değildir. 

Romalılar 10:2

Doğru şekilde bilgilendirilmek için peygamberlerin yazdıklarını öğrenmemiz gerekiyor.

İkincisi İsa Mesih (A.S.) bir teklifte bulunur. Onların haccı sırasında şöyle demiştir;

Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’ ”

Yuhanna 7:37-38

Bu teklif, ‘susayan’ ‘herkese’ (dolayısıyla sadece Yahudilere veya Hristiyanlara vs. değil) verilir. Susadın mı? (buraya . Zemzem kuyusundan içmek iyidir. Neden içimizdeki susuzluğu giderebilecek Mesih’ten de içmeyelim?

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *