Skip to content

Dirilişin ilk meyveleri: Sizin için yaşam

  • by

Ra’d Suresi (13. Sure – Şimşek) inanmayanlardan gelen yaygın bir meydan okuma veya eleştiriyi tanımlar:

Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların, “Biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız?” demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkâr edenlerdir. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır. Bir de senden, iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin, insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir. İnkâr edenler, “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim için de bir yol gösteren vardır.

Ra’d Suresi 13:5,7

İki bölümden oluşmaktadır. Ra’d Suresi 5. ayetteki inanmayanlar dirilişin bir daha olup olmayacağını soruyor. Onların bakış açısına göre, daha önce hiç olmadığı için gelecekte de olmayacak. Sonra bir dirilişin gerçekleşeceğini doğrulamak için neden hiçbir mucizevi işaret verilmediğini sorarlar. Gerçek anlamda “Kanıtla!” Diyorlar.

Furkan Suresi (25. Sure) aynı zorluğun biraz farklı verildiğini gösterir.

Andolsun, senin kavmin, belâ yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı (ki ibret almadılar)? Hayır! (Görüyorlardı fakat) tekrar dirilmeyi ummuyorlardı. Seni gördükleri zaman: «Bu mu Allah’ın peygamber olarak gönderdiği!» diyerek hep seni alaya alıyorlar.

Furkan Suresi 25:40-41

Gelecek olan dirilişten ve peygamberden (A.S.) korku yoktur. Dirilişin gösterilmesini talep ediyorlar.

Furkan Suresi de Allah’ın kâfirlere nasıl baktığını göstermektedir.

(İnkâr edenler), Allah’ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilâhlar edindiler.

Furkan Suresi 25:3

Furkan Suresi, insanların çoğu zaman sahte tanrılara inandıklarını ortaya koymaktadır. Birisi gerçekten sahte bir tanrının ne olduğunu nasıl bilebilir? Ayet cevap verir. Sahte tanrılar “ölümü, yaşamı veya dirilişi” kontrol edemez. Bir dirilişi kontrol etmek, yanlışı doğrudan ayırır. 

Meydan okuma, ister inkarcılardan ister Allah’a ve elçilerine neyin göz ardı edilebileceğini ispatlamak için verilsin, ister Allah’tan kâfirlere doğruya değil de batıla ibadet etmeleri için uyarı verilsin, ölçü çubuğu aynıdır, bu da diriliştir.

Diriliş, nihai yetki ve güç gerektirir. İbrahim A.S., Musa A.S., Davut A.S. ve Muhammed SAV – harika olmalarına rağmen – ölümden dirilmediler. İnsanların en akıllıları olan Sokrates, Einstein, Newton ve Süleyman da buna sahip değildi. Yunan, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Memluk ve Osmanlı İmparatorlukları da dahil olmak üzere herhangi bir tahtta hüküm süren hiçbir imparator, ölümü yenip dirilmemiştir. Bu nihai meydan okumadır. İsa Mesih A.S.’nin yüzleşmeyi seçtiği zorluk budur.

Pazar günü şafaktan önce zaferine ulaştı. Şafakta ölüme karşı kazandığı zafer, siz ve benim için de bir zaferdi. Artık bu dünyadaki haylazlıklar tarafından esir tutulmamıza gerek yok. Felak Suresinde (113. Sure – Gün Doğumu) talep edildiği gibi;

De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

Felak Suresi 113:1-3

Burada, Tevrat’ın İlk Meyveler Festivali’nde bu özel şafağın nasıl önceden nasıl önceden anlatıldığını ve Şafak Efendisinin bizi bu dünyanın yaramazlıklarından nasıl kurtardığını göreceğiz.

İsa Mesih ve Tevrat’taki Festivaller

İsa Mesih Peygamber’in İncil’de kaydedilen son haftasının günlük olaylarını dikkatle takip ettik. Haftanın sonunda kutsal bir Yahudi bayramı olan Fısıh Günü’nde çarmıha gerildi . Sonra haftanın kutsal 7. günü olan Şabat gününe kadar ölümde dinlendi Bu kutsal günler, Allah tarafından çok önceden Tevrat’ta Hz.Musa (A.S.) aracılığıyla başlatılmıştı. Bu talimatları burada okuyoruz:

Boğayı RAB’bin önünde kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler boğanın kanını getirip Buluşma Çadırı’nın giriş bölümündeki sunağın her yanına dökecekler

Levililer 23:1-5

Hem çarmıha gerilmenin hem de İsa Mesih Peygamber’in geri kalanının, zaman çizelgesinde gösterildiği gibi 1500 yıl önce emredilen iki kutsal bayramla tam olarak aynı zamana denk gelmesi ilginç değil mi? Bu neden? Cevap hepimize, hatta her gün birbirimizi nasıl selamladığımıza kadar uzanıyor.


İsa Mesih’in ölümü Fısıh kurbanı gününde (6. Gün), istirahati Şabat istirahatinde (7. Gün) meydana geldi.

İsa Mesih ile Tevrat’ın şenlikleri arasındaki bu koordinasyon devam ediyor. Yukarıdaki Tevrat’tan yapılan okuma sadece ilk iki bayramla ilgiliydi. Bir sonraki festivale ‘ilk meyveler’ adı verildi ve Tevrat bu talimatı verdi.

RAB Musa’ya şöyle dedi: “İsrail halkına de ki, ‘Size vereceğim ülkeye girip ürününü biçtiğiniz zaman, ilk yetişen ürününüzden bir demet kâhine götüreceksiniz. Kabul edilmeniz için, kâhin demeti RAB’bin huzurunda sallayacak. Demet Şabat’tan* sonraki gün sallanacak.

()

Levililer 23:9-11,14

Dolayısıyla Fısıh Bayramı’nın ‘Şabatından sonraki gün’ üçüncü bir Kutsal gündü. Başkâhin her yıl bu gün Kutsal Tapınağa girdi ve ilkbaharın ilk tahıl hasadını RAB’bin önünde salladı. Bu, kışın ölümünden sonra yeni bir yaşamın başlangıcını ifade ediyordu, bol miktarda hasat bekliyordu, böylece insanlar yemek yiyip tatmin olabilirlerdi.

Bu, İsa Mesih A.S.’nin Şabat’tan sonraki günüydü 16 Nisan’da yeni bir haftanın Pazar günü ölümle dinlendi. İncil, Başrahip’in yeni yaşamın ‘ilk meyvelerini’ sunmak için Tapınağa gittiği aynı gün şaşırtıcı olayları kaydeder:

İsa Mesih Ölümden Dirildi

Kadınlar haftanın ilk günü, sabah çok erkenden, hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa’nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken, şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara, “Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?” dediler. “O burada yok, dirildi. Daha Celile’deyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlu’nun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti.”

O zaman kadınlar İsa’nın sözlerini anımsadılar. Mezardan dönüp bütün bunları Onbirler’e ve ötekilerin hepsine bildirdiler.  Bunları elçilere anlatanlar, Mecdelli Meryem, Yohanna, Yakup’un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan öbür kadınlardı. Ne var ki, bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar. Yine de, Petrus kalkıp mezara koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı. Aynı gün öğrencilerden ikisi, Yeruşalim’den altmış ok atımıuzaklıkta bulunan ve Emmaus denilen bir köye gitmekteydiler. Bütün bu olup bitenleri kendi aralarında konuşuyorlardı. Bunları konuşup tartışırlarken İsa yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. Ama onların gözleri O’nu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı.

İsa, “Yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz?” dedi.

Üzgün bir halde, oldukları yerde durdular. Bunlardan adı Kleopas olan O’na, “Yeruşalim’de bulunup da bu günlerde orada olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin?” diye karşılık verdi.

İsa onlara, “Hangi olup bitenleri?” dedi.

O’na, “Nasıralı İsa’yla ilgili olayları” dediler. “O adam, Tanrı’nın ve bütün halkın önünde gerek söz, gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. Başkâhinlerle yöneticilerimiz O’nu, ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha gerdirdiler; oysa biz O’nun, İsrail’i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var, bu olaylar olalı üç gün oldu ve aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gittiklerinde, O’nun cesedini bulamamışlar. Sonra geldiler, bir görümde, İsa’nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler. Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu, tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama O’nu görmemişler.”

İsa onlara, “Sizi akılsızlar! Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler! Mesih’in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?” dedi. Sonra Musa’nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazılar’ın hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı.

Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada İsa, yoluna devam edecekmiş gibi davrandı. Ama onlar, “Bizimle kal. Neredeyse akşam olacak, gün batmak üzere” diyerek O’nu zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi.

Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu. Onlar birbirine, “Yolda kendisi bizimle konuşurken ve Kutsal Yazılar’ı bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu, değil mi?” dediler.

Kalkıp hemen Yeruşalim’e döndüler. Onbirler’i ve onlarla birlikte olanları toplanmış buldular. Bunlar, “Rab gerçekten dirildi, Simun’a görünmüş!” diyorlardı. Kendileri de yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa’yı nasıl tanıdıklarını anlattılar. Bunları anlatırlarken İsa gelip aralarında durdu. Onlara, “Size esenlik olsun!” dedi.
Ürktüler, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. İsa onlara, “Neden telaşlanıyorsunuz? Neden kuşkular doğuyor içinizde?” dedi. “Ellerime, ayaklarıma bakın; işte benim! Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz, ama görüyorsunuz, benim var.”
Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Sevinçten hâlâ inanamayan, şaşkınlık içindeki öğrencilerine, “Sizde yiyecek bir şey var mı?” diye sordu. Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. İsa onu alıp gözlerinin önünde yedi.

Sonra onlara şöyle dedi: “Daha sizlerle birlikteyken, ‘Musa’nın Yasası’nda, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar’da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir’ demiştim.”

Bundan sonra Kutsal Yazılar’ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki, “Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim’den başlayarak bütün uluslara O’nun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız. 

Luka 24:1-48

İsa Mesih’in Zaferi

İsa Mesih A.S., ‘İlk Meyveler’in o kutsal gününde, düşmanlarının ve arkadaşlarının mümkün olduğuna inanmadığı büyük bir zafere ulaştı ve ölüme galip geldi. İncil’in açıkladığı gibi:

Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, “Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!” diye yazılmış olan söz yerine gelecektir.

“Ey ölüm, zaferin nerede?

Ey ölüm, dikenin nerede?”

Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü Kutsal Yasa’dan alır.

Korintliler 15:54-56

Ancak bu sadece peygamber için bir zafer değildi. Aynı zamanda İlk Meyveler festivalinin zamanlaması ile garanti edilen, sizin ve benim için bir zaferdir. İncil bunu şöyle açıklıyor:

Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak.

1 Korintliler 15:20-26

Peygamber, İlk Meyveler festivali ile aynı gün diriltildi, böylece ölümden aynı dirilişe katılabileceğimizi bilelim. İlk Meyveler festivali, ilkbaharın ilerleyen saatlerinde büyük bir hasat beklentisiyle yeni bir yaşam sunumu olduğu gibi, İncil bize İsa Mesih’in daha sonra ‘ona ait olanlar’ için daha büyük bir diriliş beklentisiyle dirilişin ‘ilk meyvesi’ olduğunu anlatıyor. Tevrat ve Kuran, ölümün Adem yüzünden geldiğini açıklar İncil, diriliş hayatının da buna paralel olarak İsa Mesih aracılığıyla geldiğini anlatır. Hepimizin katılmaya davet edildiği yeni hayatın ilk meyvesi O’dur.

Paskalya: O Pazarın Dirilişini Kutlamak

İsa Mesih’in dirilişi genellikle Paskalya olarak anılır ve yükseldiği Pazar günü genellikle Paskalya Pazarı olarak anılır. Fakat bu sözler ancak yüzlerce yıl sonra kullanılmaya başlandı. Belirli kelimeler önemli değildir. Önemli olan Hz.Musa zamanında yüzlerce yıl önce başlayan İlk Meyveler Bayramı’nın gerçekleşmesi için Peygamberin dirilişi ve bunun sizin ve benim için ne anlama geldiğidir.

Bu, Zaman Çizelgesinde yeni haftanın Pazar günü görünür:


İsa Mesih, İlk Meyveler Günü Ölümden Diriliyor – size ve bana sunulan ölümden yeni yaşam.

Kutsal Cuma cevaplanıyor

Bu aynı zamanda Kutsal Cuma hakkındaki sorumuzu cevaplar.  İncil’in açıkladığı gibi;

Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa’yı, Tanrı’nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.

İbraniler 2:9

Kutsal Cuma günü ‘ölümü tattığında’ bunu sizin, benim ve ‘herkes’ için yaptı. Kutsal Cumanın adının sebebi bizim için iyi olmasıydı. İlk Meyveler Festivali’nde yükseldiğinde artık herkese yeni bir hayat sunuyor oldu.

Kuran’da İsa Mesih’in Dirilişi ve Barışı

Kuran’da daha az detaylı verilse de İsa Mesih’in dirilişini en önemli üç günden biri olarak etiketler. Meryem Suresi bunu şu şekilde aktarır:

 [İsa Mesih şöyle dedi] “Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir).”

Meryem Suresi 19:33

İncil, İsa Mesih’in doğumunu, ölümünü ve şimdi dirilişini de vurguluyor. Onun dirilişi ‘ilk meyveler’ olduğu için, dirilişinde peygamberin üzerine olan barış artık siz ve benim için de mevcuttur. İsa Mesih, diriliş gününde öğrencilerini selamladığında bunu göstermiştir:

Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi, ortalarında durup, “Size esenlik olsun!” dedi.

Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rab’bi görünce sevindiler. İsa yine onlara, “Size esenlik olsun!” dedi. “Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum.” Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, “Kutsal Ruh’u alın!” dedi. 

Yuhanna 20:19-22

Müslümanların birbirlerine söylediği alışılagelmiş selamlama (selamın aleyküm – Allah’ın selamı üzerinde olsun) İsa Mesih tarafından çok önceden dirilişini şimdi bize verilen barışla ilişkilendirmek için kullanılmıştır. Bu selamı her duyduğumuzda veya söylediğimizde peygamberden aldığımız bu sözü hatırlamalıyız ve Kutsal Ruh’un şu anda bizim için mevcut olan armağanını düşünmeliyiz.

İsa Mesih’in Dirilişi Düşünülüyor

Hz. İsa Mesih, öğrencilerine günler boyunca ölümden dirildiğini göstermiştir. İncil’den gelen bu olaylar burada anlatılıyor . Ancak öğrencilerine ilk göründüğünde bile şunu not etmeliyiz:

bu sözler elçilere saçma geldi

Luka 24: 10

Peygamber:

Sonra Musa’nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazılar’ın hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı.

Luka 24:27

Sonrasında:

Sonra onlara şöyle dedi: “Daha sizlerle birlikteyken, ‘Musa’nın Yasası’nda, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar’da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir’ demiştim.”

Luka 24:44

Bunun gerçekten Allah’ın planı ve bize ölümden hayat vermenin dosdoğru yolu olduğundan nasıl emin olabiliriz? Geleceği sadece Allah bilir, bu yüzden Tevrat ve Zebur’da yüzlerce yıl önce Peygamberler aracılığıyla bildirilen ve İsa Mesih’in yerine getirdiği alametler bize güvence vermek için yazılmıştır:

Öyle ki, sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin.

Luke1:4

İsa Mesih Peygamber‘in kurbanı ve dirilişi ile ilgili bu hayati sorudan haberdar olabileceğimiz, dört farklı yazı ile bağlantılarda mevcuttur:1. Bu, Musa’nın Tevrat’ında verilen İsa Mesih’i gösteren işaretleri gözden geçirir.

2. Bu, ‘Peygamberler ve Mezmurlar‘daki İşaretleri gözden geçirir. Bu iki makale, gerçekten de “Mesih’in üçüncü günde acı çekecek ve ölümden dirilecek” (Luka 24:46) sözlerinin yazılı olup olmadığına kendimiz karar vermemizi sağlar.

3. Bu, İsa Mesih’ten bu diriliş hayatı armağanını nasıl alacağımızı anlamamıza yardımcı olur.

4. Bu, İsa Mesih’in çarmıha gerilmesiyle ilgili bazı kafa karışıklıklarını giderir ve Kuran’ın bu konuda söylediklerini inceler.

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *