Skip to content

Rut & Boaz nasıl eşsiz bir aşk hikayesidir?

  • by

Büyük aşk hikayelerini adlandıracak olsaydınız, Muhammed (SAV) ile Hatice veya Peygamber (SAV) ile en sevdiği karısı Ayşe veya Ali ile Fatma’yı düşünebilirsiniz. Filmlerde ve edebiyatta ise şunları düşünebilirsiniz: Romeo ve Julyet, Güzel ve Çirkin, Aladdin filmindeki Ali ve Yasemin veya belki Külkedisi ve Beyaz Atlı Prens. Bu hikayelerde tarih, popüler kültür ve romantik kurgu kalplerimizi, duygularımızı ve hayal gücümüzü büyüleyen tutkulu aşk hikayeleri sunmak için bir araya gelir.

Şaşırtıcı bir şekilde, Rut ve Boaz arasında gelişen aşk, bu aşk ilişkilerinin herhangi birinden çok daha kalıcı ve asil olmuştur ve aslında bu aşıkların buluşmasından üç bin yıldan fazla bir süre sonra bile günümüzde bile yaşayan milyarlarca insanın hayatını hala etkiliyordur.

Ruth ve Boaz’da örneklenen Maun, Duha, İnşirah ve Mümtehine Sureleri

Rut ve Boaz’ın hikayesi, bu surelerden zamansız ilkeleri göstermektedir. Boaz’ın, Rut’a karşı küçük iyilikleri Maun Suresi’nde (107. Sure – Küçük İyilikler) bahsedilen kötü adamın tam tersi bir adam olduğunu gösterir

İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.

Maun Suresi 107:2-3

Onlar basit şeyleri dahi vermezler.

Maun Suresi 107:7

Rut, Duha Suresi’nde anlatılan deneyimlerin mükemmel bir örneğidir (93. Sure – Sabah Saatleri)

Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme! El açıp isteyeni de sakın azarlama.

Duha Suresi 93:7-11

Rut’un hikayesindeki kayınvalidesi Naomi’nin deneyimleri, İnşirah Suresi’nde (94. Sure – Rahatlama) verilen ilkelerin açık bir tasviridir.

Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

İnşirah Suresi 94:1-6

Boaz’ın imanlı mülteci Rut’u inceleme biçimi, Mümtehine Suresi’nin uygulanmasına bir örnektir (60. Sure – O incelenecek)  

Mümtehine Suresi 60:10

Günümüzde Rut & Boaz

Onların romantizmi de Allah’ın size ve bana sunduğu mistik ve manevi sevginin bir resmidir. Rut ve Boaz’ın hikayesi, kültürler arası ve yasak aşk, göç ve güçlü bir adam ile savunmasız bir kadın arasındaki ilişkiyi ele alıyor – bugünün #MeToo döneminde de geçerli. Eski Yahudi-Arap ilişkilerini ele alıyor. Bizim için sağlıklı bir evliliğin nasıl kurulacağına dair bir plan haline geliyor. Bu ölçütlerden herhangi birine göre Rut & Boaz’ın aşk hikayesi bilinmeye değerdir.

Their love is recorded in the Book of Ruth in the Bible/Kitab.  It is a short book – only 2400 words long – and is well worth reading ().  It is set about 1150 BCE, making this the oldest of all recorded love stories.  It has been made into several films. Onların sevgisi Kutsal Kitap’taki Rut Kitabında kayıtlıdır. Kısa bir kitaptır – yalnızca 2400 kelime uzunluğundadır – ve okumaya değerdir (burada – ). Yaklaşık MÖ 1150 yılında geçen bu hikaye, bunu tarihteki tüm aşk hikayelerinin en eskisi yapıyor. Birkaç filme de uyarlanmıştır.

Rut’un Aşk hikayesini anlatan Hollywood filmi

Rut’un Aşk Hikayesi

İkisi de Yahudi olan Naomi ve kocası iki oğulları ile birlikte kuraklıktan kaçmak ve yakınlardaki Moav ülkesine (bugünkü Ürdün) yerleşmek için İsrail’i terk etmiştir. Yerli kadınlarla evlendikten sonra, Naomi’nin kocası gibi iki oğlu da ölür ve onu iki geliniyle yalnız bırakırlar. Naomi, memleketi İsrail’e dönmeye karar verir ve gelinlerinden biri olan Rut, ona eşlik etmeyi seçer. Uzun bir aradan sonra Naomi, genç ve savunmasız Moavlı (Arap) bir göçmen olan Rut’un eşlik ettiği yoksul bir dul olarak memleketi Beytlehem’e geri döner.

Rut & Boaz tanışıyor

Geliri olmayan Rut, tarlalarda yerel hasat ekiplerinin geride bıraktığı tahılları toplamak için dışarı çıkar. Bir sosyal güvenlik ağı olarak Hz. Musa’nın Şeriat Yasası , hasatçılara, yoksulların yiyecek toplayabilmesi için tarlalarına bir miktar tahıl bırakmalarını emretmiştir. İlginç bir şekilde, Rut kendini Boaz adlı zengin bir toprak sahibinin tarlalarında tahıl toplarken bulur. Boaz, Rut’un çalışma ekiplerinin geride bıraktığı tahılları toplamaya çalıştığını fark eder. Daha fazlasını toplayabilmesi için ustabaşlarına tarlada fazladan tahıl bırakmalarını söyler. Bunu yaparken Boaz, Maun Suresi’ndeki kötü adama zıt bir örnek verir ve Duha Suresi’nin belirttiği gibi Rut’un ihtiyaçlarının karşılamasını sağlar.

Ruth & Boaz meet. Much art has been done depicting their meeting

Rut & Boaz tanışır. Buluşmalarını tasvir eden çok sayıda sanatsal çalışma yapılmıştır.

Tarlalarında bol miktarda hasat toplayabildiği için Rut her gün Boaz’ın tarlalarına geri döner. Her zaman koruyucusu olan Boaz, Rut’un herhangi bir ekibi tarafından taciz edilmesini ya da saldırıya uğramasını engeller. Rut ve Boaz birbirleriyle ilgilenirler, ancak yaş, sosyal statü ve ulus farklılıkları nedeniyle ikisi de harekete geçmez. Naomi burada eşleştirici olarak devreye girer. Hasat toplanmasını kutladıktan sonra Rut’a gece cesurca Boaz’ın yanına uzanmasını söyler. Boaz bunu bir evlilik teklifi olarak anlar ve onunla evlenmeye karar verir.

Akraba Kurtarıcı

Ancak durum, aralarındaki sevgiden daha karmaşıktı. Naomi, Boaz’ın bir akrabasıydı ve Rut, onun gelini olduğu için, Boaz ve Rut akraba / evlilik aracılığıyla akrabalardı. Boaz, onunla “akraba kurtarıcısı” olarak evlenmek zorundaydı. Bu, Musa’nın (A.S.) Yasasına göre, onunla ilk kocasının (Naomi’nin oğlu) ‘adına’ evleneceği ve böylece ona bakacağı anlamına geliyordu. Bu, Boaz’ın Naomi’nin aile tarlalarını satın aldığı anlamına gelir. Bu Boaz için maliyetli olsa da en büyük engel değildi. Naomi’nin ailesinin tarlalarını satın alma (ve böylece Rut’la evlenme) hakkına sahip olan başka bir yakın akraba daha vardı. Bu yüzden Rut’un Boaz’la evlenmesi, başka bir adamın Naomi ve Rut’a bakma sorumluluğunu isteyip istemediğine bağlıydı. Şehir büyüklerinin halka açık bir toplantısında bu birinci sıradaki kişi, kendi mülkünü riske attığı için evliliği reddetti. Böylelikle Boaz, Naomi’nin aile mülkünü satın almakta, kullanmakta ve Rut’la evlenmekte özgürdü. Naomi, uzun zor yılların ardından artık rahatlayarak bu prensibi İnşirah Suresi’nde göstermektedir.

Rut & Boaz’ın mirası

Birlikteliklerinde, Kral Davut’un büyükbabası olan Ovet adında bir çocukları oldu. Davut’a, “Mesih” in soyundan geleceği vaadi verildi. Başka kehanetler bakireden bir doğum öngörüyorduve nihayet İsa Mesih (A.S.), Ruth ve Boaz’ın çok daha önce tanıştıkları aynı kasaba olan Beythlehem’de doğdu. Onların romantizmi, evlilikleri ve aile çizgileri, bugün modern takvimin temeli olan çocuklara ve Noel ve Paskalyagibi küresel tatillere neden oldu…3000 yıl önce tozlu bir köyde bir romantizm için fena değil.

Daha Büyük Bir Aşk Hikayesi Resmetmek

Zengin ve güçlü Boaz’ın, muhtaç yabancı kadın Rut’a gösterdiği nezaket ve saygı, günümüzde artık yaygın olan taciz ve sömürüler ve #MeToo ile karşılaştırılan bir örnektir. Bu romantizmin ve evliliğin yarattığı aile çizgisinin tarihsel etkisi, tarihi cihazlarımıza her not ettiğimizde bize hatırlatarak, bu aşk hikayesine kalıcı bir miras veriyor. Ama Rut & Boaz’ın aşk hikayesi aynı zamanda daha da büyük bir sevginin de bir fotoğrafıdır, senin ve benim davet edildiğimiz bir aşk hikayesinin…

Kutsal Kitap bizi Rut gibi tanımlar:

Onu ülkede kendim için ekeceğim,
Merhamete ermemiş olana acıyacağım,
Halkım olmayana, ‘Halkımsın’ diyeceğim;
Onlar da bana, ‘Tanrım’ diyecekler.”

Hoşea 2:23

Eski Antlaşma peygamberi Hoşea (MÖ 750 civarı), Allah’ın sevgisiyle bize ulaştığını resmetmek için kendi bozuk evliliğindeki uzlaşmayı kullandı. Ülkeye sevilmeyen biri olarak giren, ancak daha sonra Boaz tarafından sevgi gösterilen Rut gibi, Allah da sevgisinden uzak hissedenlere bile sevgisini göstermek ister. Bu, İncil’de (Romalılar 9:25) Allah’ın Kendisinden uzak olanları sevmek için nasıl uzandığını göstermek için alıntılanmıştır.


Sevgisi nasıl gösterilir? Bir insan olarak Boaz ve Rut’un soyundan gelen İsa Mesih, tıpkı Boaz’ın Rut için olduğu gibi bizim ‘akrabamız’dır. Çarmıha gerildiğinde Allah’a günah borcumuzu ödedive böylece;

Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait, iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti.

Titus 2:14

Boaz, Rut’u kurtarmak için bir bedel ödeyen “akraba-kurtarıcı” olduğu gibi, İsa da bizi kurtarmak için (hayatıyla) ödeme yapan bizim “kurtarıcımızdır”.

Evliliklerimiz için bir model

İsa Mesih’in (ve Boaz’ın) parayı kurtarmak için ödeme yapma ve sonra gelini kazanma şekli evliliklerimizi nasıl inşa edebileceğimizi modelliyor. Kutsal Kitap evliliklerimizi nasıl kurduğumuzu açıklar:

Mesih’e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. Kilise Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler ve kayırır; tıpkı Mesih’in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Çünkü bizler O’nun bedeninin üyeleriyiz. “Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.” Bu sır büyüktür; ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. Size gelince, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin.  

Efesliler 5:21-33

Boaz ve Rut, evliliklerini sevgi ve saygı üzerine kurduğundan ve İsa’nın bize olan ilgisi, kocaların karılarını feda ederek sevmeleri için bir model olduğundan, evliliklerimizi aynı değerler üzerine inşa etmemiz iyi olur.

Senin ve benim için bir Düğün Davetiyesi

Tüm güzel aşk hikayelerinde olduğu gibi, Kutsal Kitap bir düğünle sona erer. Boaz’ın Rut’u kurtarmak için ödediği bedel, düğünlerinin yolunu açtığı gibi İsa Mesih A.S. düğünümüzün ücretini ödeyerek önünü açtı. Bu düğün mecazi değil gerçek ve onun düğün davetini kabul edenlere “İsa’nın Gelini” deniyor. Dediği gibi:

Sevinelim, coşalım!
O’nu yüceltelim!
Çünkü Kuzu’nun düğünü başlıyor,
Gelini hazırlandı.

Vahiy 19:7

İsa’nın kurtuluş teklifini alanlar , onun “gelini” olurlar. Bu cennetsel düğün hepimize sunuluyor. Kutsal Kitap, sizin ve benim düğününe gelmemiz için bu davetle biter

 Ruh ve gelin, “Gel!” Ve duyan “Gel!” Desin Susayan gelsin; ve dileyenler yaşam suyunun bedava armağanını alsın.

Vahiy 22:17

Ruth ve Boaz arasındaki ilişki, bugün hala kendini hissettiren bir aşk modelidir. Allah’ın ilahi sevgisinin bir resmidir. Evlenme teklifini kabul eden herkes Gelini olarak evlenecektir. Her evlilik teklifinde olduğu gibi, teklifini kabul edip etmeyeceğinizi görmek için O’nun teklifi tartılmalıdır. Buradan başlangıçta Hz. Dem ile ortaya konan ‘plan’ ile başlayın, burada Hazreti İbrahim’in planı nasıl önceden gördüğünü, burada Musa’nın Kurtarıcının bedelini nasıl ödeyeceğini nasıl gösterdiğini ve buradaçok önceden nasıl tahmin edildiğini böylece gerçekten Tanrı’nın Önerisi olduğunu anlayabileceğimize bakın.

Rut’un bir başka film uyarlaması

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *