Skip to content

Tesniye 28: 1 – 31:29

Eğer Rabbinize Tanrı’ya tamamen itaat ederseniz ve bugün size verdiğim tüm emirleri dikkatlice yerine getirirseniz, Rabbiniz Tanrı sizi dünyadaki bütün ulusların üstünde tutacaktır. Rabbinize Tanrı’ya itaat ederseniz tüm bu nimetler size gelip size eşlik edecektir: 

Şehirde kutsanacak ve ülkede kutsanacaksınız. 

Rahminizin meyvesi kutsanacak ve toprağınızın mahsulleri ile hayvanlarınızın gençleri — sürülerin yavruları ve sürülerinizin kuzuları. 

Sepetiniz ve yoğurma tekneniz kutsanacaktır. 

İçeri girdiğinizde kutsanmış ve dışarı çıkarken kutsanmış olursunuz. 

Rab size karşı çıkan düşmanların sizden önce mağlup edileceğini söyleyecektir. Size bir yönden gelecekler ama yedide sizden kaçacaklar. 

Rab, ahırlarınız ve elinize koyduğunuz her şey için bir lütuf gönderecektir. Rabbiniz, size verdiği topraklarda sizi kutsasın. 

Rab Tanrı’nın emirlerini yerine getirip ona itaat etmek için yürüdüğünüzde, Rab sizi kutsal insanlar olarak, yemin edeceğiniz söz olarak sizi kuracaktır. 10 O zaman yeryüzündeki bütün insanlar sizin Rab’bin adıyla çağrıldığını görecekler ve sizden korkacaklar. 11 Rab size rahmetinizin meyvesinde, hayvancılığınızın gençliğinde ve toprağınızın mahsulünde – atalarınızı alacağı topraklarda, size bol bol refah verecektir.   

12 Rab, cenneti, kelleğinin deposunu açacak, mevsiminde topraklarına yağmur gönderecek ve ellerin tüm çalışmalarını kutsayacak. Birçok ülkeye borç vereceksiniz, ancak hiçbirinden borç almayacaksınız. 13 Rab sizi baştan çıkaracak, kuyruğu değil. Rabbinizin Rabbinin emirlerine bu gün size verdiğim ve dikkatlice takip ettiğim emirlere dikkat ederseniz, daima en tepede olacaksınız, asla dipte olmayacaksınız. 14 Size verdiğim komutların hiçbirini bir kenara bırakmayın, diğer tanrıları takip ederek ve onlara hizmet ederek, sağa veya sola doğru çevirmeyin.   

İtaatsizlik için küfürler

15 Ancak Rabbinize Tanrı’ya itaat etmiyorsanız ve bugün size verdiğim tüm emir ve kararları dikkatlice yerine getirmiyorsanız, tüm bu küfürler size gelip sizi ele geçirecek: 

16 Şehirde lanetleneceksiniz ve ülkede lanetleneceksiniz. 

17 Sepetiniz ve yoğurma tekneniz lanetlenecek. 

18 Rahminizin meyvesi lanetlenecek, toprağınızın mahsulleri ve sürülerinizin buzağıları ve sürülerinizin kuzuları olacaktır. 

19 İçeri girdiğinizde lanetleneceksiniz ve dışarı çıkarken lanetleneceksiniz. 

20 Rab size, elinizi bıraktığınız her şeye lanet, karışıklık ve azarlama gönderir, yok olana ve onu terk ettiğiniz kötülük yüzünden ani bir harabeye dönüşene kadar. 21 Rab sizi ele geçirmek için girdiğiniz topraklardan yok edinceye kadar sizi hastalıklara boğacak. 22 Rab sizi israf edecek hastalıkla, ateş ve iltihapla, kavurucu sıcağa ve kuraklığa, yanık ve küflenmeye, sizi mahvedene kadar saldıracaktır. 23 Başınızın üstündeki gökyüzü bronz, altındaki demir ise toprak olacak. 24 Rab ülkenizdeki yağmura toza ve toza dönüşecek; yok edilinceye kadar gökten inecek.     

25 Rab, düşmanlarınızdan önce mağlup olmanıza neden olacaktır. Onlara tek bir yönden geleceksiniz, ama yedide onlardan kaçacaksınız ve dünyadaki tüm krallıklara bir dehşet olacaksınız. 26 Karkaslarınız tüm kuşlar ve vahşi hayvanlar için yiyecek olacak ve onları korkutacak kimse olmayacak. 27 Rab sizi Mısır’ın kaynaması ve tümörleri , iltihap yaraları ve tedavi edilemeyeceğiniz kaşıntı ile çekecektir. 28 Rab sizi çılgınlık, körlük ve akıl karışıklığına maruz bırakacaktır. 29 Öğleden sonra, karanlıkta kör bir insan gibi büyüyeceksin. Yaptığın her şeyde başarısız olacaksın; günden güne seni kurtarmak için kimse olmadan, ezilen ve soyulacak.     

30 Bir kadınla evli olacağınıza dair söz verilecek, ancak bir başkası onu alıp tecavüz edecek. Bir ev yapacaksın, ama içinde yaşayamayacaksın. Bağ bağlayacaksınız, ancak meyvesinin tadını çıkarmaya bile başlamayacaksınız. 31 Öküzlerin gözlerinden önce katledilecek, ama hiçbirini yemeyeceksin. Eşek zorla senden alınacak ve iade edilmeyecek. Koyununuz düşmanlarınıza verilecek ve kimse onları kurtarmayacak. 32 Oğullarınız ve kızlarınız başka bir millete verilecek, gözlerini her gün izleyen, bir el kaldırmak için güçsüz bırakacaksınız. 33 Tanımadığınız bir insan toprağınızın ve emeğinizin ürettiği şeyleri yiyecek ve tüm günleriniz için zalim baskıdan başka hiçbir şeye sahip olmayacaksınız. 34 Gördüğünüz manzaralar sizi çılgına çevirecek. 35 Rab, dizlerinizi ve bacaklarınızı, tedavi edilemeyecek, kaynamış ağrılı ayaklarınızdan başınızın üst kısmına kadar yayılacak acı yaraları ile etkileyecektir.      

36 Rab sizi ve üzerinde kurduğunuz kralı, sizin veya atalarınız tarafından bilinmeyen bir millete götürecektir. Orada diğer tanrılara, odun ve taş tanrılarına ibadet edeceksin. 37 Rab’bin sizi yönlendireceği tüm halklar arasında bir korku, bir söz ve bir alay konusu olacaksınız.  

38 Sen edecek saçmak alanda çok tohum ancak çekirgeler bunu yutmaya olacağından, çok az olacak hasat. 39 Üzüm bağları ekecek ve yetiştireceksin, ancak şarap içmeyecek veya üzümleri toplayamayacaksın, çünkü kurtlar onları yer. 40 Ülkenizde zeytin ağaçları olacak, ancak yağı kullanmayacaksınız çünkü zeytinler düşecek. 41 Oğullarınız ve kızlarınız olacak ama onları tutmayacaksınız, çünkü esarete girecekler. 42 Çekirge sürüleri tüm ağaçlarını ve toprağını ekini ele geçirecek.     

43 Aranızda yaşayan yabancılar üstünüzden yükselecek, yükselecek, ancak düşecek ve azalacaksınız. 44 Size borç verecekler, ancak onlara borç vermeyeceksiniz. Onlar kafa olacak, ama sen kuyruk olacaksın.  

45 Bütün bu lanetler size gelecek. Onlar sizi takip edecekler ve yok olana kadar sizi ele geçirecekler, çünkü Rabbinize Tanrı’ya itaat etmediniz ve size verdiği emir ve kararları yerine getirdiniz. 46 Size ve torunlarınıza sonsuza dek bir işaret ve harikası olacaklar. 47 Yüce Tanrı’ya, refah döneminde sevinçle ve sevinçle Tanrı’ya hizmet etmediğiniz için, 48 bu nedenle açlık ve susuzlukta, çıplaklıkta ve yoksullukta Rab’bin size gönderdiği düşmanlara hizmet edeceksiniz. Seni yok edinceye kadar boynuna demir bir boyunduruk sokacak.    

49 Rab, size karşı uzak bir millet, dünyanın uçlarından, talaş sarkan bir kartal gibi, dili anlayamayacağınız bir millet, 50 yaşlıya saygısızlık veya acı vermeden sert görünümlü bir millet getirecek genç. 51 Siz yok edilinceye kadar hayvanlarınızın gençliğini ve arazinizin mahsullerini yiyecektir. Tahıl, yeni şarap veya zeytinyağı ya da sürünüzdeki sürülerinizin veya buzağıların hiçbir buzağı bırakılmaz. 52 Güvendiğiniz yüksek müstahkem duvarlar yıkılıncaya kadar topraklarınızdaki tüm şehirlere kuşatırlar. Tanrı’nın size verdiği Rab toprakları bütün şehirleri kuşatırlar.    

53 Düşmanınızın kuşatma sırasında size zarar vereceği acı yüzünden, rahminin meyvesini, oğlunun ve kızlarının Tanrı’nın size vermiş olduğu Rab’nin meyvesini yiyeceksiniz. 54 İçinizdeki en nazik ve hassas insan bile, kendi kardeşine, sevdiği karısına veya hayatta kalan çocuklarına şefkat göstermeyecek, 55 ve çocuklarından hiçbirine yediği hiçbirine vermeyecektir. Düşmanınızın tüm şehirlerin kuşatması sırasında size vereceği acıdan dolayı geriye kalan tek şey bu olacak. 56 en nazik ona tabanıyla yere dokunmak girişim olmaz-bu yüzden size duyarlı ve nazik aralarında ve duygusal biri ayak-olacak kocası kıskanmak sevdiği ve onu öz oğlu veya kızı 57 rahminde ve gelen plasenta taşıdığı çocuklar. Çünkü onun cüretine ihtiyacı olduğundan, şehirleriniz kuşatması sırasında düşmanın size vereceği acı yüzünden gizlice onları yemeyi düşünüyor.     

58 Bu kitapta yazılı olan bu kanunun bütün sözlerini dikkatlice takip etmezseniz ve bu görkemli ve müthiş isme değinmezseniz – Tanrı’nın Efendisi – 59 Tanrı , sizin ve torunlarınız için korkunç vebalar gönderecek, sert ve uzun süreli felaketler ve ağır ve kalıcı hastalıklar. 60 Size düşlediğiniz tüm Mısır hastalıklarını getirecek ve size yapışacaklar. 61 Rab ayrıca, bu Kanun Kitabı’nda kaydedilmemiş her türlü hastalık ve felaketi siz yok edene kadar size getirecektir. 62 Gökyüzündeki yıldızlar kadar saygın olan sizler sayısız kalacaksınız, çünkü Rabbinize Tanrı’ya itaat etmediniz. 63 Rab’bin sizi gelişip büyümesine sevinmesi ve sayıca artması, böylece sizi mahvetmesi ve yok etmesini sağlayacaktır. Sahip olduğun ülkeden söküleceksin.      

64 Öyleyse, Rab sizi dünyanın bir ucundan diğerine, bütün ulusların arasına saçacaktır. Orada, diğer tanrılara, ne sizin ne de atalarınızın bilmediği ahşap ve taş tanrılarına ibadet edeceksiniz. 65 Bu milletler arasında, hiçbir dayanağı, ayağınızın tabanı için dinlenme yeri bulamayacaksınız. Orada Rab size endişeli bir zihin verecek, özlemden bıkmış gözler ve umutsuz bir yürek verecektir. 66 Gece ve gündüz dehşet dolu, hayatınızdan asla emin olamadığınız, sürekli bir şekilde yaşayacaksınız. 67 Sabahları “Sadece akşam olsaydı!” Ve akşamları “Sadece sabah olsaydı!” Diyeceksiniz – kalbinizi dolduracak terör ve gözlerinizin göreceği manzaralar yüzünden. 68 Rab sizi bir daha asla yapmamanız gerektiğini söylediğim bir yolculuğa geri gönderir. Orada düşmanlarına erkek ve dişi köleler olarak satılmayı teklif edeceksin, ama kimse seni satın almayacak.     

Sözleşmenin Yenilenmesi

29 Bunlar, Rab’bin Musa’ya Moab’taki İsraillilerle birlikte yapmaları için Horeb’de yapmış oldukları sözleşmeye ek olarak verdiği emirin şartlarıdır . 

Musa bütün İsraillileri çağırdı ve onlara şöyle dedi: 

Gözleriniz, Rab’bin Mısır’da Firavun’a, tüm yetkililerine ve tüm topraklarına yaptıklarını gördü. Kendi gözlerinizle, bu harika denemeleri, bu işaretleri ve harikaları gördünüz. Fakat bu güne kadar Rab size anlayan veya gören, duyan kulakları anlayan bir göz vermedi. Yine de, “Kırk yıl boyunca sizi vahşi doğada yönlendirdiğim, elbiselerin yıpranmadığını ve ayağınızın altındaki sandaletleri giymediğini söylüyor. Ekmek yemediniz ve hiç şarap veya başka fermente içecek içmediniz. Bunu ben yaptım, böylece sizin Tanrınız Rabbim olduğumu bileceksiniz. ”    

Burası ulaştığında, Sihon kralı Sihonun ve Og Başan kralı bize karşı savaşmak için dışarı çıktı, ama biz onları yendi. Topraklarını aldık ve onu Reubenites’e , Gadites’e ve Manasseh’in yarı kabilesine miras olarak verdik .  

Bu sözleşmenin şartlarını dikkatlice takip edin, böylece yaptığınız her işte başarılı olabilirsiniz. 10 Bugün hepiniz Rabbinizin Tanrının huzurunda duruyorsunuz – liderleriniz ve baş adamlarınız, büyükleriniz ve yetkilileriniz ve İsrail’in diğer tüm adamları, 11 çocuklarınız, eşleriniz ve birlikte yaşayan yabancılar ile odunu doğrayan ve suyunu taşıyan kamplar. 12 Rabbinizle bir antlaşmaya girmek için burada duruyorsunuz, Rab’bin bu gün sizinle birlikte yaptığı bir antlaşma ve 13 , bu gün sizi kendi halkınız olarak onayladığınızı teyit etmek için bir yeminle mühürlenerek . sana söz verdiği gibi ve babalarına yemin ederken, İbrahim, İshak ve Yakup. 14 Ben sadece seninle, onun yemin ile bu antlaşma yapıyorum 15 Rab bizim Tanrı’nın huzurunda değil, aynı zamanda bugün burada olmayanlar ile bugün burada bizimle birlikte ayaktadır.       

16 Mısır’da nasıl yaşadığımızı ve buraya giderken ülkeleri nasıl geçtiğimizi kendiniz biliyorsunuz. 17 Aralarında, algılanabilir görüntülerini, ahşap ve taş putları, gümüş ve altından gördünüz. 18 Yüreğiniz Rabbimizden uzaklaşan ve o ulusların tanrılarına ibadet edecek, bugün aranızda hiçbir erkek veya kadın, klan veya kabilesi olmadığından emin olun; aranızda acı bir zehir üreten kök bulunmadığından emin olun.   

19 Böyle bir kişi bu yemin sözlerini duyunca ve “kendi yoluma devam etsem bile güvende olacağım” diye düşünerek kendileri için bir lütuf çağrısında bulunduğunda, sulanan topraklarda olduğu gibi felaket getireceklerdir. kuru. 20 Rab onları affetmeye asla istekli olmayacaktır; gazabı ve coşkusu onlara karşı yanacak. Bu kitapta yazılı tüm lanetler üzerlerine düşecek ve Rab isimlerini cennetten silecektir. 21 Rab, onları bu Kanun Kitabı’nda yazılı antlaşmanın lanetlerine göre, İsrail’in tüm kabilelerinden felaket için ayırır.   

22 Gelecek nesillerde sizi takip eden çocuklarınız ve uzak diyarlardan gelen yabancılar, toprağa düşen felaketleri ve Rab’bin onu etkilediği hastalıkları görecektir. 23 Bütün toprak yanan bir tuz ve kükürt atığı olacak – ekilmemiş, filizlenmemiş, üzerinde bitki örtüsü yok. Rab, şiddetli bir öfkeyle deviren Sodom ve Gomorrah, Admah ve Zeboyim’in yıkımı gibi olacak . 24 Bütün milletler şunu soracak: “Rab bunu neden bu topraklara yaptı? Neden bu şiddetli, öfke yakıcı? ”   

25 Cevap şöyle olacaktır: “Çünkü bu insanlar Rab’nin sözleşmesini, atalarının tanrısı, Mısır’ı getirdiğinde onlarla yaptığı sözleşmeyi terk ettiler. 26 Gittiler, diğer tanrılara taptılar ve onlara eğildiler, tanımadıkları tanrılar, onlara vermemiş olan tanrılarla eğildiler. 27 Bu nedenle Rab’bin öfkesi bu topraklara yaktı, böylece kitabın üzerine yazılmış bütün lanetleri getirdi. 28 Öfkeli öfkeyle ve büyük öfkeyle, Rab onları topraklarından söktü ve şimdi olduğu gibi başka bir ülkeye soktu. ”    

29 Gizli olan şeyler Rabbimiz Tanrı’ya aittir, ancak ortaya çıkan şeyler sonsuza dek bize ve çocuklarımıza aittir, bu kanunun tüm sözlerini takip edebiliriz. 

Rabbe döndükten sonra refah

30 Size gelmeden önce belirttiğim tüm bu nimetler ve küfürler size geldiğinde, onları Tanrınızın sizi milletler arasında dağıttığı her yere götürediğinizde, ve çocuklarınız Rab’be döndüğünde ve tüm bunlara itaat ettiklerinde Kalbiniz ve tüm ruhunuzla bugün size emrettiğim her şeye göre, sonra Rabbiniz Tanrınız servetlerinizi geri getirecek ve size merhamet gösterecek ve sizi dağdığı tüm uluslardan tekrar toplayacaktır. Göklerin altındaki en uzak ülkeye sürülseniz bile, oradan Rabbiniz sizi toplar ve geri getirir. Seni atalarına ait olan ülkeye getirecek, sen de onu ele geçireceksin. Seni atalarından daha müreffeh ve sayısız yapacak. Tanrınız, Rabbiniz kalbinizi ve torununuzun kalbini kuşatır, böylece onu tüm kalbinizle ve tüm ruhunuzla sevebilir ve yaşayabilirsiniz. Rabbiniz Rab’bin bütün bu küfürleri sizden nefret eden ve zulmeden alan düşmanlarınıza koyacaktır. Yine Rabbe itaat edecek ve bugün size vereceğim bütün emirlerini yerine getireceksiniz. Sonra Rabbiniz Tanrınız sizi ellerinizin tüm çalışmalarında ve rahminizin meyvesinde, hayvanlarınızın gençliğinde ve topraklarınızın mahsulünde en müreffeh hale getirecektir. Rab sizi Tanrı’ya tekrar sevindirecek ve atalarınızdan memnun olduğu gibi müreffeh hale getirecektir, 10 Eğer Rab’be Tanrı’ya itaat edersen ve bu Kanun Kitabında yazılı olan emirlerini ve kararlarını saklarsan ve Rab’bin Rabbine dönersen Tüm kalbinle ve tüm ruhunla.          

Yaşam veya Ölüm Teklifi

11 Bugün size emrettiğim şey sizin için veya ulaşamayacağın ötesinde zor değil. 12 Cennette değil, “Sormak için cennete yükselecek ve bize ilan edecek, böylece ona itaat edebilmemiz için şunu söyleyeceksin. ” 13 Denizin ötesinde değil, sormak zorundasın. “Onu almak için denizi kim geçecek ve bize bildirecek, böylece ona itaat etmeliyiz?” 14 Hayır, kelime size çok yakın; ağzınızda ve kalbinizde olduğundan itaat edebilirsiniz.    

15 Bakın, bugün önünüzde hayat ve refah, ölüm ve yıkım. 16 Bugün size Tanrı’nın Rabbini sevmeniz, ona itaat etmek ve emirlerini, kararnamelerini ve yasalarını sürdürmesini emretmek; o zaman yaşayacaksın ve artacaksın, ve Rabbin, sahip olduğun topraklarda seni korusun.  

17 Kalbiniz dönüp, itaatkâr değilseniz ve diğer tanrılara boyun eğip onları ibadet etmek için çekilirseniz, 18 Bugün size kesinlikle yok edileceğinizi beyan ederim. Ürdün’ü geçmek ve sahip olmak için geçtiğiniz topraklarda uzun süre yaşayamazsınız.  

19 Bu gün gökleri ve yeri, size yaşam ve ölüm, nimetler ve küfürler öncesinde belirlemiş olduğum aleyhinize tanık olarak diyorum . Şimdi yaşamı seçin, böylece siz ve çocuklarınız 20 yaşayabilir ve Rabbinizi sevebilir, sesini dinleyebilir ve onun için hızlıca tutabilirsiniz. Çünkü Rab sizin hayatınızdır ve babalarınıza, İbrahim’e, İshak’a ve Yakup’a vermeye yemin ettiği topraklarda size uzun yıllar verecek.  

Yuşa Musa’yı Başarılı Edecek

31 Sonra Musa dışarı çıktı ve şu sözleri İsrail ile konuştu: “Artık yüz yirmi yaşındayım ve artık size önderlik edemiyorum. Rab bana “Ürdün’ü geçmeyeceksin” dedi. Rabbiniz Tanrı’nın kendisi sizden önünüze geçecektir. Sizden önce bu ulusları yok edecek ve siz onların topraklarına sahip olacaksınız. Rab’bin dediği gibi Joshua, önünüzden karşıya geçecek. Rab onlara , topraklarıyla birlikte tahrip ettiği Amorluların kralları Sihon ve Og’a yaptıklarını yapacak . Rab onları size teslim edecek ve size emrettiğim her şeyi yapmalısınız. Güçlü ve cesur olun. Onlar için korkma ya da dehşete düşme, çünkü Tanrı seninle birlikte gelir. seni asla terketmeyecek, terketmeyecek. ”      

Sonra Musa, Yuşa’yı çağırdı ve ona tüm İsrail’in huzurunda dedi ki, “Güçlü ve cesur olun, çünkü bu insanlarla Rab’bin atalarını vermeleri için yemin ettikleri topraklara gitmelisiniz ve onları aralarında bölmelisiniz. miras olarak. Rab kendinin önünde gider ve sizinle birlikte olacaktır. seni asla terketmeyecek, terketmeyecek. Korkma; cesaretini kırma. ”  

Kamu Hukuku Okuma

Böylece Musa bu kanunu yazdı ve onu Rab’bin sözleşmesinin sandıklarını taşıyan İslâmî rahiplere ve İsrail’in tüm büyüklerine verdi. 10 Sonra Musa onlara şöyle emretti: “Yedi yılın sonunda, borçları iptal etme yılı içinde, Tabernacles Festivali sırasında, tüm İsrail’in seçeceği yerde Tanrı’nın Rabbinin önüne gelmesi için 11’in tamamını okuduğunuzda, okuyacaksınız. Bu yasa onların önünde onların duruşmasında. 12 İnsanları, erkekleri, kadınları ve çocukları ve kasabalarınızda yaşayan yabancıları bir araya getirin, böylece Rabbinizden korkup korkmayı dinleyebilir ve öğrenebilir ve bu kanunun tüm sözlerini dikkatlice takip edebilirler. 13 Bu kanunu bilmeyen çocukları, duymak ve Ürdün’e sahip olmak için geçtiğiniz topraklarda yaşadığınız sürece Rabbinizden korkmayı öğrenmelidir. ”     

İsrail’in İsyanı Tahmini

14 Rab Musa’ya şöyle dedi: “Şimdi ölümün günü yaklaştı. Joshua’yı ara ve kendini, onu görevlendireceğim toplantı çadırında sun. ”Böylece Musa ve Joshua, toplantı çadırında geldiler. 

15 Sonra Rab çadırda bir bulut sütununda belirdi ve bulut çadırın girişinde durdu. 16 Ve Rab Musa’ya şöyle dedi: “Atalarınızla birlikte dinleneceksiniz ve bu insanlar yakında girdikleri toprakların yabancı tanrılarına fahişe edecekler. Beni terk edecekler ve onlarla yaptığım antlaşmayı kıracaklar. 17 O gün onlara kızacağım ve onları terk edeceğim; Yüzümü onlardan gizleyeceğim ve onlar yok edilecek. Pek çok felaket ve felaket onlara karşı gelecek ve o gün, “Bu felaketler bize gelmedi, çünkü Tanrımız bizimle değil mi?” Diye soracaklar. 18 O gün yüzümü, diğer tanrılara yönelme konusundaki kötülüklerinden dolayı kesinlikle gizleyeceğim.    

19 “Şimdi bu şarkıyı yaz ve İsraillilere öğret ve şarkı söylemelerini sağla, böylece benim için onlara karşı bir tanık olabilir. 20 Onları süt ve bal ile akan toprağa getirdiğimde, atalarına yemin ettiğim topraklar, onların dolgusunu yerken ve gelişirken, diğer tanrılara dönüp ibadet eder, beni reddeder ve sözleşmemi kırarlar. . 21 Onlara birçok felaket ve felaket geldiğinde, bu şarkı onlara karşı tanıklık edecek, çünkü onların torunları tarafından unutulmayacak. Ne yapacaklarını biliyorum, onları ülkeye getirmeden önce bile, onlara yeminli söz verdim. ” 22 Böylece Musa bu şarkıyı o gün yazdı ve İsraillilere öğretti.    

23 Rab, Rahibe’nin oğlu Joshua’ya bu emri verdi: “Güçlü ve cesur olun, çünkü İsraillileri yemin edeceğime söz verdiğim topraklara getireceksiniz, ve ben de seninleyim.” 

24 Musa bir kitapta bu yasanın sözlerini baştan sona yazmayı bitirdikten sonra, 25 bu emri Rab’bin sözleşmesinin gemisini taşıyan Levililere verdi: 26 “Bu Hukuk Kitabını al ve yanına koy. Rab’bin sözleşmesinin Tanrısı. Orada size karşı bir tanık olarak kalacaktır. 27 Ne kadar asi ve sert boynuzlu olduğunuzu biliyorum. Ben hala hayattayken Rab’be karşı isyan ettiyseniz ve sizinle birlikte iseniz, öldükten sonra ne kadar isyan edeceksiniz! 28 Benden önce tüm kabilelerinin büyüklerini ve tüm yetkililerini topla, böylece bu sözleri işitmelerinde konuşabiliyorum ve onlara karşı tanıklık etmek için gökleri ve dünyayı çağırabilirim. 29 Ölümümden sonra, tamamen yozlaşmış olacağınızdan ve size emrettiğim şekilde döndüğünüzden eminim. Gelecek günlerde, felaket üzerinize düşecek, çünkü siz Rab’bin gözünde kötülük yapacaksınız ve öfkenizi ellerinizle uyandıracaksınız. ”