Skip to content
İbrahim’in Ayeti – Kuranİbrahim’in İşareti – Taurat (Yaratılış 12: 1-7)
Surat 3:84 (Al Imram)
“Tanrı’ya, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve kabilelere indirilene ve Musa’ya verilen (Kitaplara) inanıyoruz. , İsa ve peygamberler, Rablerinden: Aralarında hiçbir ayrım yapmıyoruz ve Allah’a (İslam’da) irademizi boyun eğiyoruz. Surat 4:54 (Kadınlar) Yoksa Tanrı’nın kendilerine lütfundan verdiği şey için insanlığı kıskanıyorlar mı? ama biz zaten İbrahim’in kavmine kitap ve hikmet verdik ve onlara büyük bir krallık verdik..

AB Avram’a, “Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git” dedi,
2 “Seni büyük bir ulus yapacağım, Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, Bereket kaynağı olacaksın.
3 Seni kutsayanları kutsayacak, Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar Senin aracılığınla kutsanacak.”
4 Avram RAB’bin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Avram Harran’dan ayrıldığı zaman yetmiş beş yaşındaydı.
5 Karısı Saray’ı, yeğeni Lut’u, Harran’da kazandıkları malları, edindikleri uşakları yanına alıp Kenan ülkesine doğru yola çıktı. Oraya vardılar.
6 Avram ülke boyunca Şekem’deki More meşesine kadar ilerledi. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu.
7 RAB Avram’a görünerek, “Bu toprakları senin soyuna vereceğim” dedi. Avram kendisine görünen RAB’be orada bir sunak yaptı.