Skip to content

lçilerle bütün Yahudiye’deki kardeşler, öteki ulusların da Tanrı’nın sözünü kabul ettiklerini duydular.
2 Ama Petrus Yeruşalim’e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler.
3 “Sünnetsiz* kişilerin evine gidip yemek yemişsin!” dediler.
4 Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı.
5 “Ben Yafa Kenti’nde dua ediyordum” dedi. “Kendimden geçerek bir görüm gördüm. Büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtıldığını, bunun gökten inip benim bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm.
6 Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım. Çarşafın içinde, yeryüzünde yaşayan dört ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar gördüm.
7 Sonra bir sesin bana, ‘Kalk, Petrus, kes ve ye!’ dediğini işittim.
8 “‘Asla olmaz, ya Rab!’ dedim. ‘Ağzıma hiçbir zaman bayağı ya da murdar* bir şey girmedi.’
9 “Ses ikinci kez gökten geldi: ‘Tanrı’nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme’ dedi.
10 Bu, üç kez tekrarlandı; sonra her şey yeniden göğe alındı.
11 “Tam o sırada Sezariye’den bana gönderilen üç kişi, bulunduğumuz evin önünde durdular.

Resullerin – Bölüm 11