Skip to content

Pentikost – Yardımcı Güç ve Rehberlik vermeye gelir

  • by

SBeled Suresi(90. Sure – Şehir) şehir çapında bir tanığa atıfta bulunur ve Nasr Suresi (110. Sure – İlahi Destek) Tanrı’ya gerçekten tapınmaya gelen insan kalabalığını tasavvur eder.

Bu şehre yemin ederim; ki sen bu şehirde oturmuşsun.
Surah Al-Balad 90:1-2

Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.

Nasr Suresi 110: 1-3

İsa Mesih A.S.’nin dirilişinden tam elli gün sonra Beled Suresi ve Nasr Suresi’ndeki vizyon yaşandı. Şehir Yeruşalim’di ve İsa Mesih’in müritleri o şehrin şahitleri özgür insanlardı, ancak o şehirdeki kalabalıklar arasında dolaşan RAB’bin Ruhu’ydu, kutlamalara, övgülere ve bağışlamaya neden oldu. Bu eşsiz günün tarihini anlarken öğrendiğimiz o günü de bugün bizler yaşayabiliriz.


Hz İsa Mesih A.S. Fısıh Bayramı’nda çarmıha gerilmişti , ancak ertesi Pazar günü ölümden dirildi . Ölüme karşı kazandığı bu zaferle, şimdi isteyen herkese yaşam armağanı sunuyor Dirileceğinden emin olmaları için öğrencileriyle birlikte 40 gün boyunca kaldıktan sonra cennete yükseldi Ama yükselmeden önce şu talimatları verdi:

 Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.

Matta 28:19-20

Her zaman onlarla birlikte olacağına söz verdi, ancak kısa bir süre sonra cennete yükseldiğinde onları bıraktı. Yükseldikten sonra nasıl hala onlarla (ve ayrıca bizimle) olabilirdi? Cevap, biraz sonra olanlarla birlikte gelir. Tutuklanmasından hemen önceki akşam yemeğinde, Yardımcının geleceğini vaat etmiştDirilişinden elli gün sonra (ve yükselişinden 10 gün sonra) bu söz yerine getirildi. Bu gün, Pentikost Günü veya Pentikost Pazarı olarak adlandırılır. Fevkalade bir günü temsil eder ama sadece o gün olanlar değil, ne zaman ve neden olduğu Allah’ın işaretini ve sizin için olan güçlü bir armağanı ortaya çıkarır.

Pentikost’ta Ne Oldu?

Olayların tamamı İncil’in Elçilerin İşleri kitabının 2. bölümünde kayıtlıdır. O gün İsa Mesih A.S.’nin ilk takipçilerinin üzerine Tanrı’nın Kutsal Ruhu indi ve dünyanın tüm dillerinde yüksek sesle konuşmaya başladılar. Bu öyle bir kargaşa yarattı ki, o sırada Yeruşalim’de bulunan binlerce kişi neler olduğunu görmek için dışarı çıktı. Toplanan kalabalığın önünde Petrus ilk müjde mesajını söyledi ve “o gün sayılarına üç bin kişi eklendi” (Elçilerin İşleri 2:41). Müjdenin takipçilerinin sayısı, Pentekost Pazarından bu yana artmaktadır.

Pentikost’un bu özeti tam değildir. Çünkü Peygamber’in diğer olayları gibi, Pentikost da Hz.Musa A.S. zamanında Tevrat ile başlayan bir Bayram ile aynı gün gerçekleşmiştir.

Musa’nın Tevrat’ından Pentikost

Musa A.S. (MÖ 1500) yıl boyunca kutlanmak üzere çeşitli festivaller kurmuştu. Fısıh, Yahudi yılının ilk bayramıydı. İsa, Fısıh Bayramı bayramında çarmıha gerilmişti. Fısıh kuzularının kurbanları ile ölümünün kesin zamanlaması bizim için bir işarettir.

İkinci bayram İlk Hasat bayramıydı ve bu bayram gününde Peygamberin nasıl dirildiğini görmüştük Dirilişi ‘İlk Hasat’ zamanında gerçekleştiği için, ona güvenen herkesin dirileceği bir Vaatti. Dirilişi, tıpkı bayram adının kehanet ettiği gibi, bir ‘ilk üründür’.

‘İlk Hasat’ Pazarından tam olarak 50 gün sonra Tevrat, Yahudilerin Pentikost’u (50’ye ‘Pente’) kutlamalarını istedi. Yedi hafta olarak sayıldığı için ilk olarak Haftalar Bayramı olarak adlandırıldı. Yahudiler İsa Mesih A.S. zamanında, 1500 yıldır Haftalar Bayramını kutluyorlardı. Petrus’un Kutsal Ruh’un Yeruşalim’e indiği mesajını dünyanın dört bir yanından duyanların o gün orada olmalarının nedeni o gün Tevrat’ın Pentikost’unu kutlamak için orada bulunmalarından kaynaklanıyordu. Bugün Yahudiler Pentikost’u kutlamaya devam ederler ama buna Şhavuot diyorlar.

Tevrat’ta Haftalar Bayramı’nın nasıl kutlanması gerektiğini okuyoruz:

Yedinci Şabat’tan sonraki güne kadar elli gün sayın: O gün RAB’be yeni tahıl sunusu sunacaksınız. Yaşadığınız yerden RAB’be sallamalık sunu olarak iki ekmek getirin. Ekmekler ilk ürünlerden, onda iki efa ince undan yapılacak. Mayayla pişirilip RAB’be öyle sunulacak.

Levililer 23:16-17

Pentikost Kesinliği: Allah’ın İşareti

Tevrat’ın Hafta Bayramı (veya Pentikost) ile aynı gün meydana geldiğinden, Kutsal Ruh’un insanlara inmesinde kesin bir zamanlama vardır. İsa Mesih’in Fısıh Bayramı’nda meydana gelen çarmıha gerilmesi İlk Hasat Bayramı’nda meydana gelen dirilişi ve Kutsal Ruh’un Haftalar Bayramı’nda bu gelişi, bize Allah’ın açık işaretleridir. Eğer O’nun planını göstermesi dışında başka bir neden varsa, Yılda bu kadar çok gün varken neden çarmıha gerilme, diriliş ve ardından Kutsal Ruh’un gelişi, Tevrat’ın üç bahar bayramının her gününde tam olarak gerçekleşsin?


İncil olayları tam olarak Tevrat’ın üç Bahar Bayramında gerçekleşti

Pentikost: Yardımcı Yeni bir Güç verir

Petrus, Kutsal Ruh’un gelişinin işaretlerini açıklarken, Yoel peygamberin bir gün Tanrı’nın Ruhu’nun tüm insanların üzerine döküleceğini öngören bir kehanetine işaret etti. O Pentikost gününün olayları kehaneti yerine getirdi.

Peygamberlerin, bizi günaha götüren ruhsal susuzluğumuzun doğasını bize nasıl açıkladıklarını gördük. Peygamberler ayrıca, Yasanın sadece taş tabletler veya kitaplara değil, yüreklerimize yazılacağı Yeni Antlaşma’nın gelişini öngördüler. Ancak yüreklerimizde yazılı Yasa ile yasayı takip etme gücüne ve yeteneğine sahip olabilirdik. Kutsal Ruh’un o Pentikost Günü’nde imanlılarda yaşamaya gelmesi, bu Sözün yerine getirilmesidir.

Müjde’nin “iyi haber” olmasının bir nedeni, hayatı daha iyi yaşamak için güç sağlamasıdır. Hayat artık Allah ile insanlar arasında bir birliktir Bu birlik, Elçilerin İşleri 2. bölümün Pentikost Pazarında başlayan Tanrı’nın Ruhu’nun ikamet etmesi yoluyla gerçekleşir. Yaşamın artık Tanrı ile Ruhu aracılığıyla farklı bir düzeyde yaşanabileceği İyi Haberdir. Kutsal Ruh bize gerçek bir iç rehberlik verir yani Tanrı’dan gelen rehberlik. İncil bunu şu şekilde açıklar:

Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi’ni duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

Efesliler 1:13-14

Mesih İsa’yı ölümden dirilten Tanrı’nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih’i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhu’yla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir.

Romalılar 8:11

Yalnız yaratılış değil, biz de –evet Ruh’un turfandasına sahip olan bizler de– evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz.

Romalılar 8:23

Tanrı’nın ikamet eden Ruhu ikinci bir ilk üründür, çünkü Ruh, ‘Tanrı’nın çocuklarına’ dönüşümümüzü tamamlamanın bir ön tadı – bir garantisidir -.

Müjde, Yasayı korumaya çalışarak değil, ancak başarısız olarak yeni bir yaşam sunar. Ya da Süleyman’ın bu kadar boş bulduğu bu dünyadaki mülk, statü, zenginlik ve diğer tüm geçip giden zevkler aracılığıyla bereketli bir yaşam da değildir. Bunun yerine, İncil, Tanrı’nın Ruhu’nun yüreklerimizde ikamet etmesi ile yeni ve bol bir yaşam sunar. Allah bizde ikamet etmeyi, bize güç vermeyi ve yol göstermeyi teklif ediyorsa, bu Müjde olmalı! Tevrat’ın Pentikostu, maya ile pişirilen ekmek kutlamasıyla bu bolluk dolu yaşamı resmetmiş oldu. Eski ve Yeni Pentikostlar arasındaki kesinlik, Allah’ın bereketli bir yaşama sahip olmamız için planının bu olduğunun açık bir işaretidir.

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *