Skip to content

Kutsal Kitap’ın – ‘Kitap’ın’ Mesajı Nedir?

  • by

Kutsal Kitap kelimenin tam anlamıyla ‘Kitap’ anlamına gelir. Kutsal Kitap, tarihte kitap haline getirilen ilk yazılardır. Kutsal Kitap, yeryüzündeki tüm halkları ve milletleri kapsayan bir dünya klasiği kitabıdır. Bu nedenle, bu harika kitap yeryüzündeki hemen hemen tüm dillere çevrilmiştir. Kutsal Kitap pek çok ulus üzerinde derin bir etkiye sahiptir ve gezegende en çok okunan kitaptır. Ancak bu kitap aynı zamanda karmaşık bir hikayesi olan uzun bir kitaptır. Çoğumuz bu kitabın konusunu bilmiyor veya anlamıyoruz. Bu makale, Hz. İsa Mesih’in (A.S.) eseri olan bu klasik kitabın hikayesini açıklamak için Kutsal Kitap’tan bir cümle alıp inceleyecektir.

Kutsal Kitap, geleceğimizdeki gerçek bir sorunu ele almak için verildi. Bu sorun Mücadele Suresi’nde (58. Sure – Yalvaran Kadın) yaklaşan Kıyamet Gününe bakarak açıklanmaktadır.

Allah’ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zaptetmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah, her şeye şahittir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki, dördüncüleri O olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları O olmasın. Bundan daha az, yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, O mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını Kıyamet günü haber verecektir. Allah, her şeyi hakkıyla bilir.

Mücadele Suresi 58:6-7

Mücadele Suresi Allah’ın bizim hakkımızda bilmediği bir sır olmadığını ve bu bilgiyi bizi yargılamak için kullanacağını söyler.

Kıyame Suresi (Sure 75 – Diriliş) bu Günü ‘Kıyamet Günü’ olarak adlandırmakta ve aynı zamanda insanın hayatına nasıl etkisi olacağı konusunda da uyarıda bulunmaktadır.

O gün insan, “Kaçacak yer neresidir?” diyecektir. Hayır hayır! Kaçıp sığınacak yer yoktur! O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. O gün, insana, yaptıkları da yapmadıkları da haber verilir. Hayır, insan birtakım özürler sayabilse de, kendi iç özünün görücüsüdür.

Kıyame Suresi 75:10-15

Öyleyse hayatımızda utandığımız niyetler ve eylemler varsa ne yapmalıyız? Kutsal Kitabın mesajı, bu kaygıyı taşıyan kişiler içindir.

Kitap’ın Mesajı

Birlikte İsa Mesih’in A.S. son haftasını inceledik. İncil’de, İsa’nın 6. Gün yani Kutsal Cuma günü çarmıha gerildiği ve bir sonraki Pazar günü dirildiği yazılmaktadır. Bu, hem Tevrat’ta hem de Mezmurlar ve Peygamberlerde önceden görülmüştür. Peki bu neden oldu ve sizinle benim için ne anlama gelir? Burada Hz. İsa Mesih tarafından sunulanın ne olduğunu ve nasıl lütuf ile bağışlanmaya sahip olabileceğimizi anlıyoruz. Bu, Saffat Suresinde (37. Sure) İbrahim’in fidyesini bile anlamamıza yardımcı olacaktır. Fatiha Suresin’de (1. Sure) Allah’tan ‘bize doğru yolu göstermesini’ istenir, ‘Müslüman’ kelimesinin neden’ teslim olan ‘anlamına geldiğini ve abdest, zekat ve helal yemek gibi dini ayinlerin neden iyi niyet, ancak Yargı Günü için yetersiz olduklarını açıklar.

Kötü Haber – Allah ile olan ilişkimiz hakkında peygamberler ne der?

Tevrat’ta, Allah insanoğlunu yarattığında şöyle yazılmıştır;

Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı’nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı.

Yaratılış 1:27

“Suret” fiziksel anlamda değil, duygusal, zihinsel, sosyal ve ruhsal işleyiş şeklimizde O’nu yansıtmamız anlamına gelmektedir. Tanrı ile bir ilişki içinde olmak için yaratıldık. Bu ilişkiyi aşağıdaki slaytta görebilirsiniz. Yaratıcı, sonsuz hükümdar en tepede yer alırken kadın ve erkek fani varlıklar olduklarından en aşağıda yer almaktadır. İlişki, ok ile gösterilmiştir.


O’nun suretinde olan insanlar, Yaratıcı ile bir ilişkide olmaları için yaratılmışlardır.

Allah’ın mükemmel bir karakteri vardır – O Kutsaldır.  Bu nedenle Zebur’da şöyle yazılmıştır;

Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,

Kötülük senin yanında barınmaz.

Böbürlenenler önünde duramaz,

Bütün suç işleyenlerden nefret duyar…  

Mezmur 5:4-5

Adem bir itaatsizlik eylemi gerçekleştirmiştir – tek bir tane – ve Tanrı’nın Kutsallığı onun yargılanmasına neden oldu. Tevrat ve Kur’an, Allah’ın onu fani yaptığı ve kendi varlığından uzaklaştırdığını yazar.Aynı durum bizim için de geçerlidir. Günah işlediğimizde veya itaatsizlik ettiğimizde, yaratıldığımız surete karşı geldiğimiz için Allah’a karşı onursuzluk etmiş oluruz. İlişkimiz bozulur. Bu, bizimle Yaratıcımız arasında kaya kadar sağlam bir duvar oluşmasına sebep olur.


Günahlarımız Kutsal Tanrı ile aramıza kaya kadar sağlam engellerin girmesine sebep olur

Günah Bariyerini Dini Liyakatle Delmek

Birçoğumuz, Allah ile aramızdaki bu engeli, dini amellerle veya engeli aşacak kadar erdem kazanan çalışmalarla aşmaya çalışırız. Dua etmek, oruç tutmak, Hacca gitmek, camiye gitmek, zekat – sadaka vermek, aşağıda gösterildiği gibi engeli aşmak için erdem kazanmak için aradığımız yollardır. Umut, dini liyakatın bazı günahları ortadan kaldırmasıdır. Pek çok eylemimiz yeterince erdem kazanırsa, tüm günahlarımızı iptal etmeyi, merhamet ve bağışlanma almayı umuyoruz.


Allah katında erdem kazanmak için iyi amellerle bu engeli aşmaya çalışıyoruz.

Fakat günahı ortadan kaldırmak için ne kadar erdem kazanmamız gerekir? Değerli amellerimizin günahı iptal etmeye ve Yaratıcımızla aramızdaki engeli aşmaya yeteceğine dair güvencemiz nedir? İyi niyet için çabalarımızın yeterli olup olmayacağını biliyor muyuz? Güvencemiz yok ve bu yüzden elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve Kıyamet Günü için yeterli olacağını umuyoruz.

Along with deeds to gain merit, efforts for good intentions, many of us work hard to stay clean.  We diligently perform wudu before prayers.  We work hard to stay away from people, objects and food that make us unclean.  But the prophet Isaiah revealed that: Liyakat kazanmak için yapılan işler, iyi niyet için gösterilen çabaların yanı sıra, çoğumuz temiz kalmak için çalışırız. Namazdan önce gayretle abdest alırız. Bizi kirli yapan insanlardan, nesnelerden ve yiyeceklerden uzak durmaya çalışırız. Ancak Yeşaya peygamber şöyle demiştir:

Hepimiz murdar olanlara benzedik,

Bütün doğru işlerimiz kirli paçavra gibi.

Yaprak gibi soluyoruz,

Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi.

Yeşaya 64:6

Peygamber bize, bizi kirli yapan her şeyden uzak dursak bile, günahlarımızın bizi temizleme konusunda ‘erdemli davranışlarımızı’ ‘kirli paçavralar’ kadar yararsız hale getireceğini söyler. Bu kötü bir haber. Ama daha da kötüleşiyor…

Daha Da Kötü Haber: Günah ve Ölümün gücü

Hz. Musa A.S. Yasa konusunda tam itaatın gerekli olduğu standardını açıkça belirledi . Yasa hiçbir zaman “emirlerin çoğuna uymaya teşebbüs” gibi bir şey belirtmedi. Aslında Yasa, günahın ödenmesini sağlayan tek işin ölüm olduğunu defalarca ifade etti. Nuh A.S. ve hatta günah kaynaklı ölümüyle sonuçlanan Lut A.S.’nin karısının zamanında gördük.

İncil bu durumu şu şekilde özetler :

…günahın ücreti ölüm…

Romalılar 6:23

“Ölüm” tam anlamıyla “ayrılmak” demektir. Ruhumuz bedenimizden ayrıldığında fiziksel olarak ölürüz. Benzer şekilde, şimdi bile ruhen Tanrı’dan ayrılıyoruz ve O’nun gözünde ölü ve kirliyiz.

Bu, günahın bedelini ödemeye hak kazanma ümidimizin sorununu ortaya çıkarır. Sorun şu ki, sıkı çabalarımız, erdemlerimiz, iyi niyetlerimiz ve eylemlerimiz yanlış olmasa da yetersizdir çünkü günahlarımız için gereken ödeme (‘ücret’) ‘ölümdür.’ Tanrı’nın adaletini tatmin ettiği için bu duvarı yalnızca ölüm delebilir. Liyakat kazanma çabalarımız, helal yiyecekler yiyerek kanseri (ölümle sonuçlanan) tedavi etmeye benzer. Helal yemek fena değil, iyidir – helal yemek gerekir – ama kanseri iyileştirmez. Kanser için kanserli hücreleri öldüren tamamen farklı bir tedaviye ihtiyacımız vardır.

Dolayısıyla, dinsel erdem üretme çabalarımızda ve iyi niyetlerimizde bile, aslında Yaratıcımızın gözünde bir ceset olarak ölü ve kirliyizdir.


Günahımızın sonucu ölümdür – Allah’ın önünde kirli cesetler gibiyiz.

İbrahim – Doğru Yolu gösterir

Hz. İbrahim A.S. ile durum farklıydı. Ona, liyakati nedeniyle değil, sözüne inandığı ve Tanrı’ya güvendiği için ‘doğruluk’ verildi. Kendisi yerine gerekli ödemeyi karşılaması için Tanrı’ya güvendi. Onun büyük fedakarlığında, ölümün (günahın bedeli) oğlu ile değil, Tanrı tarafından sağlanan bir kuzu sayesinde ödendiğini gördük.


İbrahim’e Doğru Yol gösterildi – O sadece Tanrı’nın Sözüne güvendi ve Tanrı günah için ölümün ödenmesini sağladıKur’an Saffat Suresinde (37. Sure) bundan bahseder ve şöyle der:

Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu kurtardık. Sonra gelenler içinde “İbrahim’e selam olsun” diye ona iyi bir ün bıraktık.

Saffat Suresi 37:107-109

Allah ‘fidyeyi ödedi’ (bedelini ödedi) ve İbrahim ‘barış’ da dahil olmak üzere kutsama, merhamet ve bağışlamayı aldı.

İyi Haber: İsa Mesih’in bizim için olan işleri

Peygamberin örneği, Fatiha Suresi’ne (1. Sure – Açılış) göre Düz Yolu bize göstermek için oradadır.

Din Gününün sahibidir. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Fatiha Suresi 1:4-7

İncil, bunun Allah’ın günahın bedelini ödeyeceğini ve basit ama güçlü bir şekilde ölüm ve pisliği nasıl tedavi edeceğini gösteren bir örnek olduğunu açıklar.

Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.

Romalılar 6:23

Şimdiye kadar hepsi ‘kötü haber’ oldu. Ancak ‘İncil’ kelimenin tam anlamıyla ‘iyi haber’ anlamına gelir ve İsa’nın ölüme kurban edilmesinin Tanrı ile aramızdaki bu engeli aşmak için yeterli olduğunu ilan ederken bunun neden iyi bir haber olduğunu görebiliriz.


Tanrı’nın kuzusu İsa Mesih’in kurbanı, İbrahim’in kuzusunun yaptığı gibi bizim adımıza günahın bedelini ölümle ödemektedir.

Hz. İsa Mesih önce kurban edilip sonra ölüler arasından dirildi ve şimdi bize yeni hayatını sunuyor. Artık günahın ölümünün esiri olarak kalmamıza gerek yok.


İsa Mesih’in dirilişi ‘ilk ürünler’di. Ölümden kurtulabiliriz ve aynı diriliş hayatını alabiliriz.

İsa Mesih, kurban ve dirilişinde bizi Tanrı’dan ayıran günah engelinin kapısı oldu. Peygamber bu yüzden şöyle dedi:

Kapı Ben’im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.

Yuhanna 10:9-10

İsa Mesih böylelikle günah ve ölümün engelini aşan Kapıdır

Bu kapı sayesinde, artık günahımız bir engel haline gelmeden önce Yaratıcımızla kurduğumuz ilişkiyi yeniden kazanabilir ve merhamet ve günahlarımızın bağışlanacağından emin olabiliriz.


Açık bir Kapı ile şimdi Yaratıcımızla olan ilişkimize geri dönüyoruz

İncil şöyle ilan eder:

 Çünkü tek Tanrı ve Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur. 

1. Timoteos 2:5-6

Tanrı’nın Size Armağanı

Peygamber, “bütün insanlar” için “kendini” verdi. Yani buna benim kadar kendini de dahil etmelisin. Ölümü ve dirilişi aracılığıyla bir ‘arabulucu’ olmanın bedelini ödedi ve bize hayat teklif etti. Bu hayat nasıl verilir?

Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.

Romalılar 6:23

Bize nasıl verildiğine dikkat edin. “Hediye” olarak sunulur. Hediyeleri düşünün. Hediye ne olursa olsun, eğer gerçekten bir hediye ise, uğruna çalışmadığınız ve liyakatle kazanmadığınız bir şeydir. Eğer onu hak ettiyseniz, hediye artık bir hediye olmayacak – bir ücret olacaktır! Aynı şekilde İsa Mesih’in kurbanını hak edemez ve kazanamazsınız. Size hediye olarak verilmiştir. Bu kadar basittir.

Ve hediye nedir? Bu “sonsuz yaşam” dır. Bu, seni ve beni ölüme götüren günahın artık ödendiği anlamına geliyor. Tanrı seni ve beni çok seviyor. O kadar güçlü.

Öyleyse sen ve ben sonsuz yaşamı nasıl elde edeceğiz? Yine hediyeleri düşünün. Birisi size bir hediye vermek isterse, onu “almalısınız”. Bir hediye verildiğinde sadece iki alternatif vardır. Hediye ya reddedilir (“Hayır, teşekkür ederim”) ya da kabul edilir (“Hediyeniz için teşekkür ederim. Kabul ederim”). Yani bu hediye de alınmalıdır. Sadece zihinsel olarak inanılamaz, çalışılamaz veya anlaşılamaz. Fayda sağlaması için, size sunulan herhangi bir hediyenin ‘kabul edilmesi’ gerekir.

Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular.  

Yuhanna 1:12-13

Hatta İncil Tanrı için şöyle der:

O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister

1. Timoteos 2:3-4

O bir Kurtarıcıdır ve arzusu, ‘tüm insanların’ armağanını alması ve günah ve ölümden kurtarılmasıdır. Eğer bu O’nun iradesiyse, hediyesini almak, sadece teslim olan kişinin – ‘Müslüman’ kelimesinin tam anlamı olan iradesine boyun eğmek olacaktır.

Bu hediyeyi nasıl alabiliriz?  İncil’de şöyle yazılmıştır:

Çünkü Yahudi Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbi’dir. Kendisini çağıranların tümüne eli açıktır.

Romalılar 10:12

Bu sözün “herkes” için olduğuna dikkat edin. Ölümden dirildiği için İsa Mesih şimdi bile yaşıyor. Yani ona seslenirseniz, sizi işitecek ve armağanını verecektir. Ona seslenirsiniz ve ona sorarsınız. Belki bunu hiç yapmadınız. Aşağıda size yardımcı olabilecek bir kılavuz bulunmaktadır. Bu sihirli bir dua değildir. Güç veren belirli kelimeler değildir. Bize bu hediyeyi vermesi için İbrahim gibi İsa Mesih’e olan güvenimizdir. Biz ona güvendikçe bizi işitecek ve cevap verecektir. İncil güçlü ve aynı zamanda çok basittir. Yararlı bulursanız bu kılavuzu takip etmekten çekinmeyin.

Sevgili Peygamberimiz ve Rabbimiz İsa Mesih. Günahlarım yüzünden Yaratıcım Allah’tan ayrıldığımı anlıyorum. Çok uğraşsam da çabalarım bu engeli aşmıyor. Ama anlıyorum ki, ölümün tüm günahlarımı temizlemek ve beni temizlemek için bir fedakarlıktı. Kurban edildikten sonra ölümden dirildiğini biliyorum, bu yüzden kurbanının yeterli olduğuna inanıyorum ve bu yüzden sana boyun eğiyorum. Senden beni günahlarımdan arındırmanı ve Yaratıcımla aracılık etmeni rica ediyorum, böylece sonsuz yaşama sahip olabilirim. İsa Mesih, tüm bunları benim için yaptığın için teşekkür ederim ve şimdi bile hayatımda bana yol göstermeye devam et ki, seni Rabbim olarak takip edebileyim.

Merhametli Tanrı’nın adıyla dua ediyorum.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *